Home | Spelletjes | Uitvindingen | Gps | Scouting | Meteo | Computers

Wesp / Spel Tik Menu

Item # 3274 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Apenspel Soort: tikspel
Plaats: zaal,bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Alles wordt in de zaal gelegd in de vorm van een parcours. Planken, banken, ladders, etc.
Op dat parcours wordt een tikspel gespeeld. Niemand mag op de vloer komen.

Item # 3252 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Ballonnentrap Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: uurdeel
Iedere speler krijgt een ballon via touwtje om enkel. Probeer andere ballonnen kapot te trappen.

Item # 3207 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Bom doorgeven Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Bom (bal) doorgeven, als fluit gaat is degeen die de bal heeft dood. Die mag dan de fluit ongezien bedienen.
Wie blijft over?
Variant: Spelers in 4 vakken verdeeld. Bom doorgeven (-gooien) naar ander vak (na binnen eigen vak 1x overspelen).
Als fluit gaat krijgt vak waar de bal dan is een punt minder.

Item # 3339 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Bomentik Soort: tikspel
Plaats: bos Ruimte: klein Actie: wild Spelduur: kort
Warmmakertje: Tik zoveel mogelijk bomen in 30 seconden.

Item # 3270 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Boompje wisselen Soort: tikspel
Plaats: zaal,bos Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Iedere speler bij een boom, een loopt vrij. Spelers moeten wisselen, speler zonder boom probeert lege boom te pakken.
Variant 1: Met als extra opdracht voorwerpen naar andere kant transporteren.
Variant 2: In zaal met cirkels op grond getekend (fietsbanden).
Variant 3: (Kennismakingsspel) Spelers die wisselen moeten elkaars naam noemen voordat ze de andere boom mogen aanraken.
Variant 4: zie Ja Wissel.

Item # 3271 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Bosjassen Soort: tikspel
Plaats: bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Vier partijen, ieder een kleur speelkaarten. Ieder neemt een kaart en tikt speler van andere kleur.
Hoogste kaart wint, maar 2 slaat aas. Wie verzamelt de meeste kaarten?
Variant: 2 slaat alle kaarten met een plaatje.

Item # 3295 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Brandweerspel Soort: tikspel
Plaats: veld,bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Een centrale post waar voorwerpen binnengebracht moeten worden.
Meerdere partijen doen dat, zijn op gelijke afstand van post verspreid. Per speler een voorwerp binnenbrengen. Geen beginverdedigers. Binnengebrachte kaartjes tellen (per partij). De ontstane verdediging mag binnenbrengers tikken en nemen dan kaartjes af.
Tikken mag binnen een bepaalde straal.

Item # 3193 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  British bulldog Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: ruw Spelduur: uurdeel
Spelers lopen op startsein heen en dan weer over speelveld.
Als de middenspeler(s) iemand optilt, is deze af en helpt mee, totdat iedereen opgetild is.
Heet ook wel Hollandse Leeuw, Vlaamse Reus, Thaise Tijger.

Item # 3261 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Chinese muur Soort: tikspel
Plaats: zaal Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: kort
Tikspel waarbij spelers heen en weer lopen en getikt kunnen worden door de tikker.
Getikten vormen halverwege de zaal een ketting (Chinese muur) dwars over speelveld, de eerst houdt muur vast, de laatste mag ook tikken. Spel gaat door tot alle spelers getikt.

Item # 3324 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Cyprusspel Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: ruw Spelduur: uurdeel
Speler op stoel mag ((ruw)) aangeraakt door veldspelers.
Andere speler (aan touw) achter stoel mag veldspelers tikken. De getikte gaat op de stoel, en die op de stoel mag dan tikken.

Item # 3233 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Douanespel Soort: tikspel
Plaats: bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: dagdeel
Bosspel met twee posten, een ploeg smokkelt en de douaniers moeten vangen en fouilleren.
Aantal smokkelwaar binnengebracht bij ontvangende post telt. Download de kaartjes bij Douanespel.

Item # 3265 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Drie is teveel Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Tikspel. Twee spelers zijn vrij als ze naast elkaar staan. Als 3e erbij komt moet degene aan de andere kant weg.
Variant: Degene die weg moet wordt tikker.
Lijkt op Twee is teveel.

Item # 3238 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Drie tikkers met bal Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: uurdeel
Drie tikkers moeten de andere spelers aftikken met bal.
Tikkers mogen niet lopen met bal en tijdens tikken bal vasthouden. Tikkers mogen wel overgooien. Als af dan aan de kant.
Variant 1: Getikte wisselt met tikker.
Variant 2: Getikte helpt mee met tikken.

Item # 3304 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Hagedistik Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Tikspel waarbij tikker een staart heeft. Degeen die de staart afpakt mag de nieuwe tikker aanwijzen. Getikten gaan aan de kant.

Item # 3311 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Hond en been Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Twee spelers tegenover elkaar. In midden een been, degene die het pakt mag door de ander getikt.
Wie krijgt het naar zijn eigen vak? Lijkt op Spiegelbeeld.

Item # 3243 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Iemand niemand Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Soort trefbal met 1 speelveld. Ieder die de bal heeft mag een ander afgooien. Af moet aan de kant.
Varianten: Met of zonder afweer, bij vangbal is werper af.
Variant 1: Speler die af is mag er pas weer in als zijn afgooier ook af gaat.
Variant 2: Maximum aantal spelers mag af zijn. Als dat wordt overschreden, mag de eerste weer spelen.
Variant 3: Speler die af is mag weer spelen als degeen die hem afgegooid heeft af is.
Variant 4: Met twee handen gooien.
Variant 5: Met voet de bal schieten.
Variant 6: Als af ter plekke zitten, mag weer verder spelen als deze de bal aanraakt.

Item # 3253 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Indiaans tikkertje Soort: tikspel
Plaats: zaal Ruimte: klein Actie: rustig Spelduur: uurdeel
Tikker geblinddoekt. Tafels in parcours door speelveld. Andere spelers kijken.
Variant 1: Spelleider verplaatst tafels.
Variant 2: Iedereen geblinddoekt, of licht uit.

Item # 3349 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Ja wissel Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld,bos Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Als boompje wisselen.
Speler zonder boom stelt een vraag (waarop hij zelf ja antwoordt). Allen die ook ja zouden antwoorden moeten van hun boom weg.
Kan ook met honken in een kring.
Variant: Niet naar naastliggend honk (boom).

Item # 3213 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Jagerbal Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: uurdeel
Als iemand niemand, afgooien stuiterend via de grond. Variant: via de muur (Muur jagerbal).
Andere varianten als bij Iemand Niemand.

Item # 3298 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Kat en muis Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Spelers staan op gelijke afstand opgesteld in verschillende rijen.
Armen wijd in een richting, zodat handen tegen elkaar aankomen. Er ontstaan dan gangen.
Een tikker en een gejaagde, mogen alleen door gangen lopen en buitenom. Op fluitsignaal draaien allen een kwart slag.
Er ontstaan dan gangen in de andere richting.

Item # 3333 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Klap de hand Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: kort
Een speler houdt hand over schouder achterwaarts, andere hand schermt ogen af. Andere spelers staan achter hem, een geeft een klap op de hand. Moet raden wie de hand geklapt heeft.

Item # 3296 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Kleeftik Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: wild Spelduur: uurdeel
Tikspel; Ieder die getikt is pakt hand vast van tikkers, zodat een lange rij vormt. Deze rij tikt verder.
Variant: Als er vier op een rij zijn, breekt het in twee van twee man. Zo ontstaan meerdere groepjes van twee.

Item # 3262 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Klimtik Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Tikspel. Als de een de ander draagt, kunnen beiden niet getikt.
Variant: Niet twee keer achter elkaar dezelfde speler dragen / gedragen worden.

Item # 3303 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Knietik Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: wild Spelduur: kort
Twee spelers tegen elkaar. Ieder een hand op de rug, met de andere proberen de andermans knie te tikken.

Item # 3293 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Knipoog moordenaar Soort: denkspel,tikspel
Plaats: zaal Ruimte: klein Actie: rustig Spelduur: kort
Kringspel op stoelen. Een speler vermoordt spelers met knipoog. De rechercheur moet raden wie de moordenaar is.

Item # 3285 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Kom mee, ga weg Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Spelers in kring. Tikker rent om kring heen en tikt een ander. Roept daarbij kom mee of ga weg.
Getikte moet dan meerennen of tegenrennen om als eerste op dezelfde plek terug te komen.

Item # 3216 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Konijnenjacht Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld,bos Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Trefbal op een veld. Iedereen jaagt op twee konijnen, die (met balk) mogen afweren. Niet met bal lopen.
Als konijn wordt geraakt wisselen de jager en konijn rol.

Item # 3202 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Koningsspel Soort: denkspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: rustig Spelduur: uurdeel
Koning zit op stoel. Twee spelers komen op hem af, zeggen waar ze geweest zijn, en beelden een beroep uit.
Als koning dat raadt, mag hij de spelers tikken, die dan proberen weg te rennen achter een lijn.

Item # 3250 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Koningtrefbal Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Trefbal. Meestal zonder afweer. Een of meerdere paaltjes in ieder veld. Als een speler een paal raakt, is hij af.
Variant 1: Als paal in ander veld geraakt dan alle spelers van partij van werper die af waren, weer vrij.
Variant 2: Met (tennis-)bal op piloon. Als bal van piloon af, dan spelers andere ploeg weer vrij.
Als ook piloon om dan werper af.
Zie ook Trefbal bal op pion, en Canadees Trefbal.

Item # 3312 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Koop een koe Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Twee spelers tegenover elkaar. 1 is tikker, en staat met hand op.
Als de ander met zijn hand erop slaat, moet hij zonder getikt te worden achter zijn lijn vluchten.
Lijkt op Vaandeltrek.

Item # 3305 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Krantenmep Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Spelers zitten in kring. Tikker in midden. Een speler roept naam van ander in kring.
Deze moet voordat hij getikt wordt een andere naam noemen.
Variant: Met zelfbedachte (thema-) namen.

Item # 3257 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Kring kat en muis Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Spelers staan in kring, benen wijd. Een speler is kat, en de ander muis.
Kat achtervolgt muis langs de buitenkant van kring om.
Als muis tussen benen van een kringspeler kruipt, wordt deze kat, en kat wordt muis.
Als de kat de muis tikt, wisselen de rollen.

Item # 3195 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Kringtrefbal Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: uurdeel
Grote cirkel. Een speler buiten gooit spelers in cirkel af. Als af, dan buiten cirkel mee afgooien. Tot iedereen af.
Variant: Spel afgelopen als een bepaalde speler afgegooid is. Anderen verdedigen en kunnen (niet) zelf afgegooid worden.

Item # 3228 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Krokodillebal Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Spelers staan in kring. De krokodil is een rij spelers die in de kring beweegt, handen op schouders.
Als de achterste speler van krokodil vanuit de kring met bal geraakt, dan ploegen wisselen.
Lijkt op tik de slang.

Item # 3230 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Levend kwartet Soort: tikspel
Plaats: bos Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: dagdeel
Als kwartet. Vier ploegen met honken in bos. Ieder honk heeft een kwart deel van de kwartetten.
Proberen in ander honk door te dringen om zo een kwartet te verzamelen.
Variant van totemroof.

Item # 3352 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Mafiosospel Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: rustig Spelduur: uurdeel
Spelers zitten verspreid op de grond. Een mafialid kruipt geblinddoekt tussen de spelers in, en een politieman ook.
Hij moet de mafiaman tikken. Luisteren en stil zijn.

Item # 3204 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Matbal Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Trefbal. Afgooien mag de speler die op de mat staat in het veld van de tegenpartij.
Variant: Degeen die af is wordt matspeler. (En gaat daarna uit het spel).

Item # 3236 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Muur jagerbal Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Soort Jagerbal. Met bal via de muur iemand afgooien. Zonder afweer.
Variant 1: Kleed in midden van zaal waar spelers niet op mogen komen. Dan zijn ze dichter bij de muur. Spelers die af zijn gaan op het kleed staan.
Variant 2: Spelers op kleed mogen (ook) afgooien.

Item # 3197 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Muurtik Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: uurdeel
Twee ploegen tegenover elkaar waarvan alle spelers tegen muur (achter lijn) staand beginnen.
Als tikker van muur loskomt kan hij alleen die van de andere ploeg tikken die op dat ogenblik (!) van de muur los is, en kan even later getikt worden door iemand die daarna loskomt van de muur.
Als getikt vormt hij met andere getikten een lange ketting hand aan hand vanaf de muur van de tegenpartij. Deze mogen worden vrijgetikt.

Item # 3256 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Olifant tijger muis Soort: tikspel
Plaats: veld,bos Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Drie soorten kaartjes. Een is altijd sterker dan de ander. Iedere speler neemt een kaartje en tikt een ander.
Hoogste neemt kaartje af van lagere. Wie krijgt de meeste kaartjes?
Varianten: Spons, water, vuur. Papier, schaar, steen. Download de kaartjes bij
W.E.S.P..

Item # 3269 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Ongelukstikkertje Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld,bos,water Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Tikspel waarbij de getikte moet tikken met hand op de plaats waar die getikt is.

Item # 3299 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Overvliegspel Soort: tikspel
Plaats: veld,bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Voor Welpen die overvliegen naar Verkenner.
Overvliegende Welpen moeten proberen ongetikt door andere Welpen op de buutplaats komen.
Als getikt dan opnieuw proberen.
Verkenners beschermen buutplaats (en overvliegende Welpen) door een gebied van 10 m vrij te houden van Welpen.
Als daarbinnen gewone Welp getikt, mag deze niet meer meedoen.

Item # 3276 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Raden wegrennen Soort: denkspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Twee partijen zitten tegenover elkaar. Een partij spreekt een voorwerp van een bepaald voor ieder bekend thema, de andere mag raden.
Als geraden, mag de radende ploeg getikt worden, tot achter de lijn gerend.
Als getikt naar de andere ploeg.

Item # 3244 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Ratten raven Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Twee groepen aan weerszijden van een lijn. Als woord raven valt mag de ene partij tikken, ratten de andere.
Variant 1: Met roeken niet bewegen.
Variant 2: Zittend.
Variant 3: Woorden ingekleed in een verhaal.
Variant 4: Als iemand af, dan naar andere groep.
Variant 5: Twee groepen tossen tegen elkaar met bv papier schaar steen wie er mag tikken. (afspreken).

Item # 3229 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Rotsspel Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Spelers in kring staande in honken. Spelen bal naar elkaar over. Speler in midden probeert bal af te pakken.
Als dat hem lukt 1 punt. Als bal buiten kring komt, 1 punt. Als speler buiten honk komt, 1 punt.
Welke middenspeler haalt in vastgestelde tijd de meeste punten?

Item # 3326 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Slang in het gras Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: kort
Tikker is slang en ligt op buik in gras. Andere spelers moeten rondom liggen en slang met een hand aanraken.
Als slang zich beweegt mogen spelers wegrennen achter een grens terwijl slang ze probeert te tikken.

Item # 3286 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Sluipoorlog Soort: tikspel
Plaats: zaal Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: uurdeel
Twee partijen tegenover elkaar. Spelleider geeft commando's aan iedere ploeg afwisselend.
Stappen voor- achteruit, sprongen, hinkelen, voet, slag draaien. Meerdere, links rechts.
Na commando Ploeg x aanvallen, mogen die de andere ploeg tikken.

Item # 3277 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Stoktik Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Tikspel. Alleen de speler met stok mag getikt. Stok doorgeven.

Item # 3247 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Stormlampenspel Soort: tikspel
Plaats: veld,bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: dagdeel
Donker. Twee of meer ploegen.
Iedere ploeg heeft een gelijk aantal stormlampen, die door leden van de andere ploeg uitgeblazen of meegenomen moeten worden.
Dat kan verhinderd worden door de aanvaller te tikken. Deze moet dan eerst terug naar eigen post.
Wie heeft de meeste lampen aan eind van spel?

Item # 3248 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Tik de slang Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Spelers staan in rij armen op schouders. Tikker moet proberen voorste te tikken, anderen verhinderen dat.
Als getikt, wordt tweede man kop en gaat de getikte hinderlijk in de weg staan.
Lijkt op Krokodillebal.

Item # 3288 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Tik met verlos Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Tikspel met (geheime) verlosser.
Variant 1: Ieder mag verlossen na haasje over.
Variant 2: Getikten met benen wijd, mogen weer spelen als iemand tussen benen kruipt.

Item # 3358 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Tikkertje Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld,bos Ruimte: klein Actie: wild Spelduur: kort
Tikker moet iemand aantikken die weg mag lopen. Die moet dan weer iemand anders tikken.
Variant: (Warmmaker) Tikker moet in 1 minuut zoveel mogelijk anderen tikken. Iedereen blijft meedoen.

Item # 3284 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Tjieptjiep Soort: tikspel,zoekspel
Plaats: zaal Ruimte: groot Actie: rustig Spelduur: uurdeel
Donkere zaal, iedereen loopt door elkaar. Als 2 elkaar aanraken zeggen ze beiden tjieptjiep.
In het begin is een speler de tjieptjiepvogel en die zegt niets als die aangeraakt wordt.
Als de ander niet tjieptjiep hoort dan is hij ook een tjieptjiepvogel.
Spel gaat door tot iedereen een tjieptjiepvogel is. Dan is het dus stil.

Item # 3268 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Totemroof Soort: tikspel
Plaats: bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: dagdeel
Iedere ploeg richt in het bos een vesting in waar totems opgeslagen worden. Deze moeten verdedigd worden maar bij anderen geroofd.
Als ongetikt binnen het fort, een totem meenemen. Als getikt, dan terug naar de post. Wie verzamelt de meeste totems.
Variant 1: zie Levend Kwartet.
Variant 2: Verzameltotemroof, waarbij sets van iedere vesting 1 ding geroofd moet worden. (Lijkt op Levend kwartet).

Item # 3199 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Trefbal Soort: balspel,tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Speelveld met twee vakken. In ieder vak een ploeg. Gooi met bal iemand van de andere ploeg af. Met of zonder afweer.
Variant 1: Als af, achter het andere veld spelen. Als dan iemand afgegooid, weer terug. Begin met schijndode achter.
Variant 2: zie Iemand niemand.

Item # 3258 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Twee is teveel Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Een tikker en een gejaagde. Rest van spelers staan schouder aan schouder, gezichten wisselend voor en achter.
Als gejaagde achter iemand in de rij gaat staan, moet de voorste weg.
Variant: Degene die weg moet wordt tikker.
Lijkt op Drie Is Teveel.

Item # 3359 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Vaandeltrek Soort: tikspel
Plaats: zaal,veld Ruimte: klein Actie: actief Spelduur: uurdeel
Twee spelers tegenover elkaar met zakdoek in midden. Degene die zakdoek pakt, mag getikt.
Lijkt op Koop Een Koe.

Item # 3259 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Vlaggenroof Soort: tikspel
Plaats: bos Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: dagdeel
Twee groepen. Iedere groep verstopt vlag die de ander moet vinden. Als getikt door verdediger, dan terug.
Variant 1: Met kleine groep verstopt 1 speler de vlag en moeten anderen het zoeken.
Variant 2: 1 speler verstopt 1 vlag, de rest verstopt de andere vlag. In die groep zijn 2 onbekende spionnen (in
geheim aangewezen), die de eerste speler naar de vlag mag leiden. Als spion is ontmaskerd, dan niet meer meedoen.

Item # 3237 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Vossenjacht Soort: tikspel
Plaats: bos Ruimte: groot Actie: wild Spelduur: dagdeel
Een speler is vos op de vlucht. Geeft (fluit-) signalen af en moet gevangen worden. Tikker gaat dan verder op de vlucht.
Nachtvariant 1: Met knipperlicht op pet.
Nachtvariant 2: Vos schieten met zaklantaarn.

Item # 3255 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Vossenjacht met wolf Soort: tikspel
Plaats: bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: dagdeel
Meerdere mobiele posten verstopt in bos, ieder heeft een kleur (viltstift).
Spelers moeten zoekend alle kleuren verzamelen op papiertje. Als de zwarte kleur tegenkomt, worden alle kleuren doorgestreept.
Spelers moeten complete set kleuren (zonder zwart) verzamelen.
Variant van Diergeluidenspel. Variant: Posten wisselen zwarte stift.

Item # 3260 - W.E.S.P van kropveld.net : Creative Commons licentie

  Zoek je partner Soort: behendigheid,tikspel,zoekspel
Plaats: bos Ruimte: groot Actie: actief Spelduur: uurdeel
Groep in paren verdelen. Nummer 1 ogen dicht, nummer 2 mag in 10 tellen zich verstoppen.
Dan moeten nummers 1 hun partner zoeken.
Variant 1: Beide groepen ver uit elkaar tegenover elkaar. Op startsein naar elkaar toesluipen.
Degeen die het eerst zijn partner herkent noemt zijn naam.
Variant 2: Binnen in totaal verduisterd lokaal.

Departementen


Spelletjes

101 Spelletjes
Kennismaking
  • Ideeën
  • Levend Stratego
  • Douanespel
  • Triade spelletjes
  • Kwartetspel
  • Eerste Hulp Bij Spelletjes
  • Mail mij
  • Enquête