Home | Spelletjes | Uitvindingen | Gps | Scouting | Meteo | Computers

Ooi / Opvond Menu

Het Vondelpark

Beschrijving

Deze paal is in 2007 opgericht, en sindsdien broeden er ieder jaar ooievaars. Het staat op de Schapenweide.

Bewoning

Sinds 2007 door hetzelfde stel. De man blijft het hele jaar bij het nest, de vrouw is tijdens de winter weg.

  • 2010: Waarschijnlijk door het koude voorjaar zijn er geen jongen groot gekomen
  • 2011: Twee jonge gezonde ooievaars in het nest
  • 2012: 4 jongen geringd, Jan, Leonardo (in 2013 verongelukt), Daan en Tsar
  • 2013: Vier jongen waarvan er een al vroeg is overleden, en een tweede op de trek is overleden. De jongen zijn geringd
  • 2015: Drie jongen geringd, Daan, Molly en Donaas
  • 2016: Drie jongen zijn geringd, Bernard, Cruijff en Tan
  • 2017: Drie jongen
  • 2022: Een jong

Plaats

Coördinaten: 52.3571,04.8652

Afstand vanaf de Dam: 2.57 km

Kwaliteit

Het nest is een beetje klein en er staat een hoge boom in de buurt. Het staat op een veldje waar niemand kan komen.

Het Vondelpark kan waarschijnlijk niet genoeg voedsel leveren. De Koeweide en de Schapenweide zijn goede foerageerplaatsen, maar waarschijnlijk een beetje klein. Het is niet bekend waar de ooievaars foerageren.


Link

Het laatste nieuws op hetVondelpark.net

52.3571,04.8652
Ooievaarspaal Vondelpark
center=52.3571,04.8652 zoom=16

< Westerpark Kinderboerderij | Ooievaarspalen | Koeweide Vondelpark >

Departementen