Home | Spelletjes | Uitvindingen | Gps | Scouting | Meteo | Computers

Main / Public Key Menu

Cryptografie

Mijn Publieke Sleutel

Gebruik waar mogelijk versleutelde mail
Versleuteling wil niet zeggen dat je wat te verbergen hebt, het garandeert wel een minimum niveau van privacy op dit zeer onveilige netwerk.
Zie ook dit artikel
Where possible use encrypted mail
Cryptography does not mean you have anything to hide, it just guarantees some privacy on this very insecure network.
Read this article
Mijn mail adres wordt om spam te voorkomen nergens genoemd. In mijn sleutel staat mijn mail-adres.
To prevent spam I will not mention my mail address. See the contents of my key.
De link naar mijn publieke sleutel staat hieronder.

Download het om het in je publieke sleutelring te plaatsen. Ook is mijn sleutel op enkele PGP sleutelservers te vinden. Datum van deze sleutel: 1 januari 2014. Gebruik van oudere wordt ontraden!

My public key linked is below.

Download to insert this into your public keyring. My key is registered in some PGP public key servers. Use only this key, dated January 1, 2014.

Download My Public Key (Banaan)

Voordat je mijn sleutel certificeert, verifieer mijn key-id. Voor Banaan: 8230389F

Fingerprint: 9C82 8442 6094 E580 F5BA E3FD 5DBD 69B6 8230 389F

Before signing this key, verify my key-id: Banaan: 8230389F

Fingerprint: 9C82 8442 6094 E580 F5BA E3FD 5DBD 69B6 8230 389F

Stuur me jouw publieke sleutel
Send me your Public Key
Lees meer over GnuPG

Lees meer over PGP

More information on Gnu Privacy Guard

More information on Pretty Good Privacy

Zie ook dit artikel

Departementen


Artikelen door Daniël